ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციის სრული/ნაწილობრივი აუთსორსის ყოველთვიური სერვისი

ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება;


ფინანსური პროგნოზების მომზადება;


ფინანსური მოდელის შემუშავება;


კომპანიის ყველა დეპარტამენტის მიზნების/KPI განსაზღვრა;


ბიზნეს გეგმის, საინვესტიციო შეთავაზების, სასესხო აპლიკაციის, საგრანტო აპლიკაციის, სხვა ბიზნეს დოკუმენტის მომზადება;


კაპიტალის, სესხის, გრანტის მოზიდვა;


ვალდებულებების რესტრუქტურიზაცია;


სახელფასო პოლიტიკის და სამოტივაციო სქემების შემუშავება;


საფასო პოლიტიკის და ფასდაკლებების სქემის შემუშავება;


მომხმარებელთა ლოიალობის პროგრამის შემუშავება და დანერგვა;


მნიშვნელოვანი კონტრაქტების ფინანსური პირობების ოპტიმიზაცია;


მომხმარებელთა შიდა განვადების სისტემის შემუშავება და დანერგვა, პორტფელის მართვის სერვისი;


მარაგების ანალიზი და ოპტიმიზაცია;


ბიზნეს მიმართულებების რენტაბელობის ანალიზი;


საინვესტიციო პროექტების ანალიზი;


ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია, პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა და დანერგვა;


ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლების შეფასება და შერჩევა;


სხვა ფინანსური და ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები.

სხვა სერვისები

პროცესებისა და პროცედურების დიაგნოსტიკისა და ოპტიმიზაციის ერთჯერადი სერვისი

გაიგე მეტი

ფინანსური მენეჯმენტის ერთი ან რამოდენიმე ამოცანის გადაჭრის ერთჯერადი სერვისი

გაიგე მეტი

როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ?