ჩვენს შესახებ

 

ჩვენი გუნდი ფინანსური მენეჯმენტის ყველა ასპექტში გამოცდილ ფინანსურ კონსულტანტებს აერთიანებს.

ჩვენ დაგეხმარებით ხელსაყრელი პირობებით დაფინანსების მოზიდვაში, კომპანიაში ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციის გამართვაში, საერთაშორისო სტანდარტებით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით აღრიცხვის, ანგარიშგების, ანალიზისა და კონტროლის სისტემის აწყობაში, შემოსავლების და ხარჯების ოპტიმიზაციაში, ბიზნესის დაგეგმვასა და ეფექტურობის ამაღლებაში.

ჩვენი ფინანსური საკონსულტაციო სერვისები განკუთვნილია სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოქმედი კომპანიების, კერძო და ინსტიტუციონალური ინვესტორების, ბანკების, დონორი ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სექტორისთვის. ჩვენი გუნდი მზად არის, მოერგოს კომპანიის საჭიროებებს ერთჯერადი, მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი თანამშორმლობით, სრულად დაფაროს ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქცია კომპანიაში, ან კომპანიის საშტატო ფინანსური მენეჯერის დამხმარე რესურსის როლი შეითავსოს


რატომ ჩვენი სერვისი

მომსახურება ხელმისაწვდომია - სტანდარტულად გამოცდილი CFO-ს ანაზღაურება საკმაოდ მაღალია;

ფინანსური სტრატეგიისა და მისი მიღწევისათვის ფინანსური რესურსების სწორი დაგეგმვა მრავალმხრივი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მიერ ბევრად სწრაფად უკვალავს გზას კომპანიას წარმატებისაკენ;

მრავალმხრივი გამოცდილების კვალიფიციური ფინანსისტების მიერ დაფინანსების მოზიდვაში თანხლება და მხარდაჭერა, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ფინანსური

ინსტუტუტებიდან, ერთის მხრივ, განსხვავებულ შესაძლებლობებს უშლის კომპანიას და მეორეს მხრივ, მნიშვნელოვნად ხელსაყრელი პირობების მიღების საშუალებას აძლევს;

გამჭვირვალე და ოპტიმალურად დაგეგმილი პროცესები/ მოწესრიგებული დაგეგმვისა და ანგარიშგების სისტემა ზრდის ფულად რესურსებზე ხელმისაწვდომობას;

მომსახურების პროცესში ხდება ხარჯების შემცირება, მოგების ზრდა, კერძოდ:
   - კონტრაგენტებთან დაბალი საკომისიოების მოლაპარაკება;
   - ეფექტურობის ზრდა სწორი პროცესებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევის, დანერგვისა და ოპტიმიზაციის მეშვეობით;
   - შედეგების სრულყოფილი და სწორი ანალიზი ხარვეზების გამოვლენისა და ეფექტურობის ზრდის საშუალებას იძლევა;

საგადასახადო ტვირთის ოპტიმიზაცია/ შემსუბუქება - გამოცდილი და კვალიფიციური ფინანსისტების მიერ სწორი ფინანსური სტრატეგიის დაგეგმვით შესაძლებელია საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქება/ოპტიმიზაცია;

ცვლილებებსა და სიახლეებზე წვდომა დამატებითი ძალისხმევისა და დანახარჯების გარეშე;

ჩვენი ბლოგი

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან

გაიგე მეტი

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან

გაიგე მეტი

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან

გაიგე მეტი

როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ?