ჩვენი გუნდი ფინანსური მენეჯმენტის ყველა ასპექტში გამოცდილ ფინანსურ კონსულტანტებს აერთიანებს.

ჩვენ დაგეხმარებით ხელსაყრელი პირობებით დაფინანსების მოზიდვაში, კომპანიაში ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციის გამართვაში, საერთაშორისო სტანდარტებით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით აღრიცხვის, ანგარიშგების, ანალიზისა და კონტროლის სისტემის აწყობაში, შემოსავლების და ხარჯების ოპტიმიზაციაში, ბიზნესის დაგეგმვასა და ეფექტურობის ამაღლებაში.

ჩვენი ფინანსური საკონსულტაციო სერვისები განკუთვნილია სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოქმედი კომპანიების, კერძო და ინსტიტუციონალური ინვესტორების, ბანკების, დონორი ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სექტორისთვის. ჩვენი გუნდი მზად არის, მოერგოს კომპანიის საჭიროებებს ერთჯერადი, მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი თანამშორმლობით, სრულად დაფაროს ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქცია კომპანიაში, ან კომპანიის საშტატო ფინანსური მენეჯერის დამხმარე რესურსის როლი შეითავსოს.

 

                         
ნინო მამისაშვილი თენგო გაფრინდაშვილი
ივანე კუტიბაშვილი
                   მმართველი პარტნიორი ფინანსური კონსულტანტი უფროსი ფინანსური კონსულტანტი

 

15

წლიანი
გამოცდილება

100

მილიონზე მეტი მოზიდული დაფინანსებება

100%

გაზრდილი ეფეტურობა და მომგებიანობა.

როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ?