ფინანსური მენეჯმენტის ერთი ან რამოდენიმე ამოცანის გადაჭრის ერთჯერადი სერვისი

ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება;

ფინანსური პროგნოზების მომზადება;

ფინანსური მოდელის შემუშავება;

კომპანიის ყველა დეპარტამენტის მიზნების/KPI განსაზღვრა;


ბიზნეს გეგმის, საინვესტიციო შეთავაზების, სასესხო აპლიკაციის, საგრანტო აპლიკაციის, სხვა ბიზნეს დოკუმენტის მომზადება;


კაპიტალის, სესხის, გრანტის მოზიდვა;


ვალდებულებების რესტრუქტურიზაცია;


სახელფასო პოლიტიკის და სამოტივაციო სქემების შემუშავება;


საფასო პოლიტიკის და ფასდაკლებების სქემის შემუშავება;


მომხმარებელთა ლოიალობის პროგრამის შემუშავება და დანერგვა;


მნიშვნელოვანი კონტრაქტების ფინანსური პირობების ოპტიმიზაცია;


მომხმარებელთა შიდა განვადების სისტემის შემუშავება და დანერგვა, პორტფელის მართვის სერვისი;


მარაგების ანალიზი და ოპტიმიზაცია;


ბიზნეს მიმართულებების რენტაბელობის ანალიზი;


საინვესტიციო პროექტების ანალიზი;


ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია, პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა და დანერგვა;


ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლების შეფასება და შერჩევა;


სხვა ფინანსური და ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები.

 

სხვა სერვისები

პროცესებისა და პროცედურების დიაგნოსტიკისა და ოპტიმიზაციის ერთჯერადი სერვისი

გაიგე მეტი

ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციის სრული/ნაწილობრივი აუთსორსის ყოველთვიური სერვისი

გაიგე მეტი

როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ?